UTMÄRKELSER

Årets Företagare
Utdelare: Företagarnas Riksorganisation
Årets Företagare är ett hederstecken till enskild företagare som under året utfört en prestation i sin kommun och som genom sitt sätt att vara och driva sitt företag fungerar som en förebild för andra
företagare. FR:s definition på en företagare är en person som äger och driver sitt företag.

Årets Entreprenör
Utdelare: Tranåsbygdens Näringslivsförening
Årets Entreprenör skall vara verksam i Tranås Kommun, se möjligheter där andra ser svårigheter, vara nytänkande och ha dokumenterad framgång.

Årets Fastighetsägare
Utdelare: Tranås Fastighetsägare För Tillväxt
Priset Årets Fastighetsägare tilldelas en fastighetsägare som utmärk sig som ett föredöme gentemot hyresgäster och övriga fastighetsägare i Tranås.

Årets Butikssäljare
Utdelare: Tranås Handel
Årets Butikssäljare är positiv och glad samt ger ett välkomnande intryck. Har en förmåga att läsa kundens behov är serviceinriktad och har en god varukännedom.

Årets Köpman
Utdelare: Tranås Handel
Årets köpman skall vara verksam i Tranås Kommun och ha dokumenterad framgång genom att arbeta med nytänkande i sin verksamhet. Ett nytänkande som också skall medföra utveckling av handeln i Tranås.

Årets Företagsägare
Utdelare: Tranås United AB
Priset Årets Företagsägare går till en ägare av ett företag som i ett internationellt perspektiv valt att etablera sitt företag i Tranås, satsa på utveckling av sin verksamhet i Tranås och som på ett särskilt sätt därmed bidragit till tillväxt för Tranås.

Årets Företagsledare
Utdelare: Tranåsbygdens Näringslivsförening
Företagsledare som visat prov på framgångsrikt och inspirerande ledarskap, samt visioners betydelse för att få sin organisation att växa och därigenom skapa tydliga resultat i sitt företag.

Årets Ambassadör
Utdelare: Tranås kommun
Den person, boende i eller utanför Tranås Kommun, som har uppmärksammat företag eller människor i övriga Sverige eller internationellt på Tranås kommuns möjligheter för etablering, boende eller studier.

Årets Tranåsbo
Utdelare: Tranås Tidning
Person eller grupp av personer som under året genom sina handlingar och sitt engagemang i det stora eller lilla, vågat välja egna vägar och därigenom blivit en förebild för de värden, den framtidstro, det engagemang och den handlingskraft, vi vill förknippa med Tranås.

Årets Hantverkare
Utdelare: Tranås Hantverks och småföretag
Årets Hantverkare är en person eller företag som i sin verksamhet påtagligt bidragit till hantverkets utveckling i kommunen.

Handelns Stjärnskott
Utdelare: Tranås Handel
Utmärkelsen Handelns Stjärnskott tilldelas en person som på ett framgångsrikt sätt varit pådrivande i ett förändringsarbete som lett till en nysatsning eller expansion inom ett handelsföretag och som därmed bidragit till utveckling av företaget och för handeln i Tranås.

Näringslivets Hederspris
Utdelare: Tranåsbygdens Näringslivsförening
Näringslivets Hederspris tilldelas en eller flera personer som i ett historiskt perspektiv har gjort särskilda insatser för näringslivet i Tranås. Personen eller personernas engagemang och insats kan kopplas till ett företag, koncern eller verksamhet som även idag utgör en betydande och viktig roll för näringslivet i Tranås.

#guldfisken
Utdelare: Tranås Handel
#guldfisken belönar entreprenörer som genom nytänkande kommunicerar via sociala medier för att utveckla sin verksamhet och ”fiska kunder och via nätet”. Utmärkelsen går till ett handels eller tjänsteföretag som på ett särskilt sätt utvecklat användningen av sociala medier i sin marknadsföring och kommunikation.

Årets Miljöpris
Utdelare: Tranås Energi
Årets Miljöpris går till en privatperson eller ett företag med verksamhet i Tranås kommun som aktivt arbetar med miljöfrågor och som uppfyller ett eller flera av följande kriterier. Arbetar med åtgärder som främjar en hållbar utveckling, hushållning med mark, vatten, energi, råvaror och material. Ökar kunskaperna om miljö och hälsofrågor hos anställda, kunder eller allmänheten. Tar miljöhänsyn vid inköp av varor och tjänster eller arbetar med åtgärder som främjar människors hälsa.

Företagskampen:
Utdelare: Sommenbygdklassikern
Utmärkelsen Företagskampen går till det företag som under året haft procentuellt flest antal deltagare i de olika distanserna i Sommenbygdsklassikern. Årets pristagare är ett företag som stimulerat sina anställda till träning och aktivitet med ett målinriktat fokus på hälsa och välbefinnande. Detta har också starkt bidragit till att öka friskvården inom företaget.