KONTAKT

Kontakt

Arrangörer för Tranåsgalan är
Tranås Handel och Tranåsbygdens Näringslivsförening.

Adress
Tranås Handel/TIMAB
Storgatan 39 B
573 32 Tranås

Kontaktuppgifter kontoret:
0140-38 48 80
info@svenskhandeltranas.se